Our research

Publications

2021

Miklós SEBŐK, Zsolt Boda (Eds.) (2021), Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes, London: Palgrave MacMillan, DOI: 10.1007/978-3-030-73223-3 

Miklós SEBŐK, Orsolya RING and Ákos MÁTÉ (2021), Szövegbányászat és Mesterséges Intelligencia R-ben (Text Mining and Artifical Intelligence in R), Budapest: Typotex

Miklós SEBŐK, Kristin MAKSZIN and Jasper SIMONS (2021), ‘Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary’, East European Politics,  DOI: 10.1080/21599165.2021.1907351

Ákos MÁTÉ, Miklós SEBŐK and Tamás BARCZIKAY (2021), ‘The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary’, PLOS ONE, 16 (2), DOI: 10.1371/journal.pone.0245515

2020

Miklós SEBŐK, Sándor KOZÁK (2020), “From State Capture to ‘Pariah’ Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006-2014)”, Business and Politics, pp 1-23, DOI: 10.1017/bap.2020.8

Miklós SEBŐK, Zoltán KACSUK (2020), “The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach”, Political Analysis, pp 1-14, DOI: 10.1017/pan.2020.27

Miklós, SEBŐK; György, GAJDUSCHEK; Csaba, MOLNÁR (eds.) (2020), A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények (‘The Quality of Hungarian Legislation: Theory, Measurement, Empirical Results’), Budapest: Gondolat 

Flóra BOLONYAI, Miklós SEBŐK (2020), “Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat” (“Quantitative Text Analysis and Text Mining), in: Jakab, A. – Sebők, M. (eds.) Empirikus jogi tanulmányok (Empirical legal studies), Budapest: Osiris

Martina Katalin SZABÓ, Orsolya RING,  Balázs NAGY, László KISS, Júlia KOLTAI, Gábor BEREND, lÁSZLÓ VIDÁCS,  Attila GULYÁS,  Zoltán KMETTY (2020), Exploring the dynamic changes of key concepts of the Hungarian socialist era with natural language processing methods , Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 54 (1) pp. 1-13, DOI: 10.1080/01615440.2020.1823289

2019

Miklós SEBŐK, Attila HORVÁTH, Ágnes M. BALÁZS (2019), „Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis”, European Journal of Political Research, 58 (2), pp. 741-768, DOI: 10.1111/1475-6765.12309

2018

Miklós SEBŐK, Tamás BERKI (2018), “Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013”. European Political Science Review, 10 (4), pp. 589-611, DOI: 10.1017/S1755773918000115

Miklós SEBŐK, Evelin MÉSZÁROS, György Márk KIS (2018), „A politikai elit médiareprezentációja a rendszerváltás után: Egy napilap-címlapokra épülő szövegbányászati elemzés (The Media Representation of the Political Elite: A Text Mining Approach Based on Newspaper Front-Pages)”. Politikatudományi Szemle, 2018:(1), pp. 91-112. 

Evelin MÉSZÁROS, Miklós SEBŐK (2018), “A szövegbányászati módszerek alkalmazásának lehetőségei a joggyakorlat-elemzésben (The Application of Text Mining Methods in the Analysis of Legal Practice)” Forum Sententiarum Curiae, 2018:(2), pp. 6-12.

2017

Miklós SEBŐK, Tamás BERKI (2017), „Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013)”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 29 (2), pp. 151-180, DOI: 10.1108/JPBAFM-29-02-2017-B001

Miklós SEBŐK, Bálint KUBIK, Csaba MOLNÁR (2017), „Exercising Control and Gathering Information: The Functions of Interpellations in Hungary (1990-2014)”. The Journal of Legislative Studies, 23 (4), pp. 465-483, DOI: 10.1080/13572334.2017.1394734

Miklós SEBŐK, Bálint KUBIK, Csaba MOLNÁR (2017), „A törvények formális minősége: Empirikus vázlat (The Formal Quality of Legislation: An Empirical Outline)”. Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. 376 p. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. pp. 285-310

2016

Miklós SEBŐK (szerk.) (2016), Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban (Quantitative Text Analysis and Text Mining in Political Science). Budapest: L’Harmattan Kiadó

Useful links

The project's GITHUB page

NLP-tools, dictionaries