Közpolitikai témakörök beterjesztők száma szerinti megoszlásban, országgyűlési ciklusonként

A felső ábra a kiválasztott közpolitikai témakörök elemszámainak országgyűlési ciklusonkénti összegét ábrázolja. Az alsó ábra a benyújtók száma szerint bontva mutatja a kimutatást. Az utóbbi ábra csak a rendeletek és az interpellációk esetében értelmezhető. Egyszerre több adatbázis és közpolitikai terület is kiválasztható. Többes adatbáziskijelölés esetén a megfigyelések az adatbázisok között összegződnek.