Eltérő adatbázisok elemeinek közpolitikai megoszlása kiválasztott országgyűlési ciklusokban

Az ábra a kiválasztott ciklusokban kiszámolja az adatbázisok megfelelő közpolitikai témaköreihez tartozó elemeinek százalékos megoszlását. Amennyiben egynél több ciklus került kiválasztásra, az elemszámok összeadódnakk és a végső százalékos értékek ezek alapján kerülnek kiszámításra.